OBCHODNÉ PODMIENKY

1.Úvodné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom internetového obchodu marcelle.cafe je spoločnosť Double Tiffany, s.r.o.  , so sídlom Hlavná 95/2918 080 01 Prešov, IČO: 45581053, IČ DPH: SK2023044078, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov,  Vložka číslo:  23078/P
 2.  Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
 3. marcelle.cafe poskytuje služby pre všetkých používateľov a návštevníkov internetových stránok (fyzické aj právnické osoby ďalej len „používateľ“). Služby na marcelle.cafe sú určené na súkromné účely.
 4. Kupujúci je používateľ, ktorý vyplní a odošle objednávku.

2.Dodacie podmienky

 1. Dodávky objednaného tovaru budú podľa objednaných produktov a prevádzkových možností Prevádzkovateľa realizované v čo najkratšom termíne.
 2. Miesto odberu a spôsob dodania sú stanovené na základe objednávky kupujúceho. Pri objednaní tovaru je povinné uviesť adresu odberu, telefónne číslo, meno,  prípadne doplňujúce informácie.
 3. Za splnenie dodávky sa považuje doručenie tovaru na uvedené miesto odberu. Dopravu zaisťuje predávajúci. Zásielka bude obsahovať daňový doklad.
 4. Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar.
 5. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie zavinené objednávateľom, zadaním chybných objednávacích údajov, ani z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok alebo zlej dopravnej situácie prípadne z iného dôvodu nezapríčineného Prevádzkovateľom.

3. Cena tovaru a donášky

 1. Cena tovaru je uvedená pri každom produkte jednotlivo. Uvedené ceny sú konečné vrátane DPH
 2. Poplatky za dopravu:
  1. Pri objednávke v rámci Prešova účtujeme 1,0,-€ s DPH za donášku do celkovej hodnoty 20 Eur s DPH.
  2. Pri objednávke v rámci Prešova, ktorej celková hodnota prekročí 20 Eur s DPH sa doprava neúčtuje
  3. Za donášku mimo Prešova účtujeme 2,00€ s DPH

4.Platba za tovar a donášku

 1. Úhradu platby za tovar a donášku je možné uskutočniť formou dobierky v hotovosti alebo platnou platobnou kartou.
 2. Platby platobnou kartou sú zabezpečované cez certifikovaný platobný systém **********. Platobný systém akceptuje platobné, kreditné a debetné karty spoločností Visa a MasterCard
 3. Pod úspešným zaplatením za tovar a donášku prostredníctvom platobnej karty sa rozumie úplné prejdenie platobnej procedúry platobného systému ************.

5.  Storno objednávky zo strany kupujúceho

 1. Kupujúci má právo stornovať objednávku iba pred dodaním a to telefonicky.
 2. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez storno poplatku iba v prípade, že Prevádzkovateľ nesplní dohodnuté podmienky dodania.
 3. V prípade stornovania objednávky bez udania dôvodu je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu 50% z ceny objednaného tovaru.

6. Storno objednávky zo strany Prevádzkovateľa:

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo stornovať objednávku alebo jej časť v nasledovných prípadoch:
   • v prípade neočakávaných udalostí ako napr. výpadok elektrickej energie, poruchy serveru, internetového pripojenia, prípadne iné
   • tovar nie je momentálne v ponuke
   • bez udania dôvodu

7.Reklamácie

  1. Reklamáciu si kupujúci môže uplatniť počas otváracej doby a to telefonicky, prípadne na prevádzke, pri preberaní alebo po začatí konzumácie ale z objednaného tovaru nesmie chýbať viac ako 15%.
  2.  V prípade donášky je reklamovaný tovar potrebné uchovať do príchodu nášho pracovníka.
  3. Po uznaní reklamácie dodáme nový tovar alebo vrátime peniaze.

8. Vrátenie peňazí

 • pri hotovostnej platbe za objednávku peniaze vrátime ihneď v hotovosti
 • pri platbe platobnou kartou do 4 pracovných dní alebo osobne na prevádzke v hotovosti.

9. Ochrana osobných údajov

 • Predavajúci sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia o ochrane osobných údajov  a zaväzuje sa neposkytnúť ich tretej osobe.
 • Záväzným objednaním kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s obchodnými podmienkami predavájúceho.

10. Objednávka

 • Kupujúci vyplnením objednávkového formulára, kliknutím na tlačidlo „Dokončiť objednávku“ a následným potvrdením Objednávky zo strany Predavajúceho uzatvára s Predávajúcim platnú Zmluvu, na základe ktorej sa Predavajúci zaväzuje dodať tovar a Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za objednaný tovar.

momentálne zatvorené, otvárame o

0Hours 0Minutes 0Seconds

momentálne zatvorené, otvárame o
0Hours 0Minutes 0Seconds
Skryť